Vergoedingen en tarieven

Fysio-manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van uw pakket keuze. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Een verwijzing van een arts en/of specialist is niet noodzakelijk. U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze praktijk voor het maken van
een afspraak.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Als u
aanvullend bent verzekerd wordt dit rechtstreeks door uw zorgverzekeraar
vergoed. Bij kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen
voor fysiotherapie vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Patiënten met een chronische aandoening komen in aanmerking voor een
langdurige behandeling. Hiervoor is een verwijzing van een arts/
specialist noodzakelijk. Deze chronische aandoening moet wel vermeld
staan op de door de overheid samengestelde chronische lijst. De eerste
20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als
deze is afgesloten). Vanaf de 21ste behandeling komt de vergoeding uit
de basisverzekering. Hierbij wordt eerst wel gekeken naar het eigen
risico.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of u hebt het maximaal aantal
behandelingen binnen uw aanvullende verzekering bereikt worden de
volgende tarieven gehanteerd:

Reguliere zitting fysiotherapie 37,50 euro
Reguliere zitting manuele therapie 45,00 euro
Aan huis behandeling  51 euro
Eenmalig onderzoek 57,50 euro
Lange zitting voor patiënt met complexe zorg  47,50 euro
Screening 17,50 euro
Intake en onderzoek na screening 49 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 44,50 euro
Fitness onder begeleiding 37,50 euro 1x per week / 67,50 euro 2x per week